Как да смените захранващият блок

 

на компютъра

 

 

 

 

 Правилно функциониращото захранване е от съществено значение за всяка компютърна система.Захранването е много важен компонент от компютъра.Без захранване никой хардуерен компонент няма да може да работи.Ако Вашето захранване спре да работи,то трябва да бъде сменено с ново.Също така и,ако вентилаторите на захранването откажат да работят трябва да се смени захранването,за да се предотврати прегряване и бъдеща повреда на компютъра.При трудност при смяната на Вашето захранване се обърнете към специалистите от нашият компютърен сервиз. zahr

1. Изключете захранването на компютъра.Изключете захранващият кабел и всички външни връзки като монитор,мишка,клавиатура.

2. Отстрането винтчетата,задържащи капаците от двете страни на кутията на компютъра,за да си освободите достъп до вътрешността.

3. Открийте захранващият блок,обикновено намиращ се в горната част на кутията.

4. Изключете всички компоненти,свързващи захранващият блок с дънната платка.Имайте предвид всеки кабел,който изключвате,така че ще знаете какво трябва да се свързва с новата мрежа.

5. Придържайте захранването,докато премахвате винтчетата,които го задържат за кутията на компютъра.

6. Премахнете захранването.В някой случаи може да се наложи да го приплъзнете захранването към предната част на компютъра и след това го отсранете.В други случаи може да го извадите директно от отворената страна на кутията. zhr

7. Разположете новият захранващ блок.Проверете дали сте поставили всички задържащи го винтчета правилно.Вентилатора,прекъсвача и куплунга на захранването трябва да се виждат през задната част на кутията на компютъра.

8. Вземете най-големият конектор и здраво го притиснете към дънната платка.

9. Свържете останалите компоненти към дънната платка (дискови устройства,хард диск и др.)

10. Уверете се,че сте поставили всички винтчета по местата им преди да затворите кутията на компютъра.

 

   
© ALLROUNDER