Как да смените охлаждането на процесора

 

 

 

 Процесорът е една от частите на компютъра,която отделя най-много топлина.В повечето масови случаи се използват активни охлаждания.Охлаждането представлява метален блок,най-често алуминиев или меден с ребра,които увеличават повърхността,отдаваща топлина.Макар че на теория е възможно добре конструираната система да няма нужда от вентилатор на процесора,в масовия случай е по-добре да се избере вариантът с активното охлаждане, което осигурява постоянен поток въздух,преминаващ между ребрата на радиатора,а следователно и активен топлообмен.

1. Преместете компютъра на удобно за работа място,изолирано от статично електричество.Отворете компютъра и премахнете всички кабели,свързани към дънната платка. 8k8k

2. Разхлабете всички болтове,придържащи дънната платка.

3. Хванете дънната платка за краищата и я извадете от кутията на компютъра,като я поставите върху гладка повърхност.

4. Изключете вентилатора на процесора от дънната платка.Използвайте отвертка и свалете винтовете,които държат радиатора за процесора.Винтовете се намират на гърба на дънната платка.

5. Преместете охлаждането на процесора на разстояние от дънната платка.

6. Вземете охлаждането на процесора и го поставете в съответствие с дупките на дънната платка.Поставете термална паста на процесора. hu

7. С помощта на отвертка закрепете охлаждането на процесора към дънната платка.

8. Затегнете всички необходими винтчета към дънната платка,и свържете обратно всички кабели към нея.

9. Сглобете компютъра и проверете как  работи новото охлаждане на процесора.

При проблем с Вашият лаптоп или персонален компютър ни потърсете в нашият компютърен сервиз.

   
© ALLROUNDER