Как да поправите слота за RAM памет

 

 

 

 Слота за памет е слот,намиращ се в дънната платка на компютъра,където може да поставите Вашата RAM памет.Когато компютърът не може да открие RAM паметта,инсталирана в някой от слотовете,проблемът може да е в самия слот.

1. Уверете се,че проблемът не е в RAM паметта,дали тя не е дефектирала.Изключете компютъра и всички устройства свързани към него и отворете кутията на компютъра.

2. Извадете RAM паметта от слота.Огледайте RAM паметта за някакви видими външни повреди.Почистете RAM паметта с чиста кърпа,за да премахнете натрупалия се прах.По същият начин почистете и самият слот.

3. Поставете обратно RAM паметта в слота,притиснете я плътно с двете ръце,докато влезе плътно в слота.Затворете корпусът на компютъра,свържете кабелите обратно към съответните им слотове и стартирайте компютъра.

4. След включването на компютъра проверете дали сега паметта е разпозната.Ако приемем,че имате две карти с памет,инсталирани на компютъра,проверете дали втората RAM памет се разпознава от компютъра.Отидете на My Computer -> Properties ,за да проверите размера на инсталираната на Вашият компютър RAM памет.

5. Поставете картата с памет в друг слот за памет в дънната платка,за да видите дали ще бъде разпозната.Ако бъде открита,значи другият слот за памет е неизправен.Не инсталирайте друга RAM памет в него,за да се избегне по-нататъшно увреждане.Ако той не бъде открит, картата RAM може да бъде неизправна. Поставете друга карта в слота за RAM.Ако картата RAM е открита, слота е неизправен.


 

Как да смените охлаждането на процесора

 

 

 

 Процесорът е една от частите на компютъра,която отделя най-много топлина.В повечето масови случаи се използват активни охлаждания.Охлаждането представлява метален блок,най-често алуминиев или меден с ребра,които увеличават повърхността,отдаваща топлина.Макар че на теория е възможно добре конструираната система да няма нужда от вентилатор на процесора,в масовия случай е по-добре да се избере вариантът с активното охлаждане, което осигурява постоянен поток въздух,преминаващ между ребрата на радиатора,а следователно и активен топлообмен.

1. Преместете компютъра на удобно за работа място,изолирано от статично електричество.Отворете компютъра и премахнете всички кабели,свързани към дънната платка. 8k8k

2. Разхлабете всички болтове,придържащи дънната платка.

3. Хванете дънната платка за краищата и я извадете от кутията на компютъра,като я поставите върху гладка повърхност.

4. Изключете вентилатора на процесора от дънната платка.Използвайте отвертка и свалете винтовете,които държат радиатора за процесора.Винтовете се намират на гърба на дънната платка.

5. Преместете охлаждането на процесора на разстояние от дънната платка.

6. Вземете охлаждането на процесора и го поставете в съответствие с дупките на дънната платка.Поставете термална паста на процесора. hu

7. С помощта на отвертка закрепете охлаждането на процесора към дънната платка.

8. Затегнете всички необходими винтчета към дънната платка,и свържете обратно всички кабели към нея.

9. Сглобете компютъра и проверете как  работи новото охлаждане на процесора.

При проблем с Вашият лаптоп или персонален компютър ни потърсете в нашият компютърен сервиз.

 

Как да смените захранващият блок

 

на компютъра

 

 

 

 

 Правилно функциониращото захранване е от съществено значение за всяка компютърна система.Захранването е много важен компонент от компютъра.Без захранване никой хардуерен компонент няма да може да работи.Ако Вашето захранване спре да работи,то трябва да бъде сменено с ново.Също така и,ако вентилаторите на захранването откажат да работят трябва да се смени захранването,за да се предотврати прегряване и бъдеща повреда на компютъра.При трудност при смяната на Вашето захранване се обърнете към специалистите от нашият компютърен сервиз. zahr

1. Изключете захранването на компютъра.Изключете захранващият кабел и всички външни връзки като монитор,мишка,клавиатура.

2. Отстрането винтчетата,задържащи капаците от двете страни на кутията на компютъра,за да си освободите достъп до вътрешността.

3. Открийте захранващият блок,обикновено намиращ се в горната част на кутията.

4. Изключете всички компоненти,свързващи захранващият блок с дънната платка.Имайте предвид всеки кабел,който изключвате,така че ще знаете какво трябва да се свързва с новата мрежа.

5. Придържайте захранването,докато премахвате винтчетата,които го задържат за кутията на компютъра.

6. Премахнете захранването.В някой случаи може да се наложи да го приплъзнете захранването към предната част на компютъра и след това го отсранете.В други случаи може да го извадите директно от отворената страна на кутията. zhr

7. Разположете новият захранващ блок.Проверете дали сте поставили всички задържащи го винтчета правилно.Вентилатора,прекъсвача и куплунга на захранването трябва да се виждат през задната част на кутията на компютъра.

8. Вземете най-големият конектор и здраво го притиснете към дънната платка.

9. Свържете останалите компоненти към дънната платка (дискови устройства,хард диск и др.)

10. Уверете се,че сте поставили всички винтчета по местата им преди да затворите кутията на компютъра.

 

 

 Как да смените дънна платка на компютър

 

 

 

 Дънната платка,наричана още дъно е електронна печатна платка,представляваща "сърцевината" на една компютърна система.В персоналния компютър те е основен носител на основните функционални елементи като чипсет,компютърна памет,централен процесор,както и шините за връзка между тях.Върху нея са монтирани редица слотове за включване на периферни устройства.Ако изпитате трудност при смяната на дънната платка,заповядайте в нашият компютърен сервиз. ghytghyt

1. Изключете компютъра и всички външни устройства,свързани към него.Поставете компютъра на удобно и стабилно за работа място (маса,бюро).

2. Премахнете всички винтчета от гърба на компютъра.Съхранявайте винтчетата.

3. Плъзнете двата странични панела на кутията и ги отделете настрани.

4. Изключете захранващият кабел от борда.Следвайте плътния сноп кабели от захранването към 24 - пинов конектор на дънната платка.

5. Изключете 4 - пиновия кабел,който работи от захранването към процесора.

6. Разкачете всички кабели от дънната платка.Махнете компонентите,които пречат.

7. Свалете видеокартата и охлаждането на процесора.

8. Развийте внимателно винтовете,които държат дънната платка и ги извадете.

9. Внимателно повдигнете и извадете дънната платка. add

10. Свалете декоративната планка,която покрива портовете на дънната платка,и я заменете с тази на новата дънна платка.

11. Проверете разположението на дупките за винтове и коригирайте крачетата за тях,ако се налага.

12. Внимателно поставете новата дънна платка и завийте винтчетата.Внимавайте да не ги затегнете прекалено много.

13. Монтирайте процесора и охлаждането му.Следвани от RAM паметта и останалите компоненти.

14. Свържете кабелите.

15. Стартирайте компютъра.Ако всичко е наред,Windows ще се стартира и ще инсталира новия хардуер.След това изтеглете новите драйвери за него.

 

Компютъра ми се рестартира сам

 

 

 

 Един от най-често срещаните компютърни проблеми са внезапните рестартирания без видима причина за това.Проблемът за рестартирането на компютъра може да е както софтуерен,така и хардуерен.Софтуерния проблем може да се отстрани по-лесно,докато при хардуерния проблем може да се наложи да се направи смяна на хардуерните компоненти и да изпитате затруднения да се справите сами.При проблем с Вашият компютър потърсете специалистите от нашият компютърен сервиз. dwdwq

 Възможни причини за рестартирането на компютъра:

1. Софтуерни причини.

 - На първо място ще започнем с най-често срещания софтуерен проблем - вирусите.Сканирайте компютъра за вируси със сигурна и обновена антивирусна програма.Доста от страниците за антивирусни програми предлагат онлайн сканиране на системата.Един от най-известните вируси,който предизвиква рестартиране на компютъра е червеят Sasser.Присъщо за него е появата на прозорец,в който се отброяват 60 секунди,след което следва рестартиране.

 - Сканирайте хард диска си за лоши сектори със Scandisk (My Computer-> Properties на определен дял на хард диска-> Tools -> Check now-> избирате да сканира Bad sectors).В много от случаите именно тези лоши сектори за причинители на "забивания" и рестартирания на компютъра.

 - Не е препоръчително да използвате две антивирусни програми на компютъра.Ако използвате две антивирусни програми,задължително премахнете едната пт тях.

 - Преинсталирайте драйверите за дъното и видеокартата.Ако е възможното инсталирайте най-новите налични версии.

 - Най-сигурният и добър вариант за отстраняването на проблемът е преинсталирането на Windows.

2. Хардуерни причини. dfds

 - Обърнете внимание на захранването.Ако разполагате с по-голям брой хард дискове,CD и DVD устройства имате нужда от по-мощно захранване.

 - Погледнете ел.инсталацията (контакти,разклонители,уреди пречещи на работата на компютъра).Проверете напрежението,идващо от компютъра дали не е много високо,или прекалено ниско.Трябва да е 220V+/-20V.

 - Проверете температурите на процесора.Не пестете пари за охлаждане.Много процесори работят на доста високи температури,и изискват добър охладител.

 - Убедете се,че батерията на дъното е в изправност.Ако я използвате от повече време има вероятност да се е износила и да се нуджае от смяна.

 - Проверете се дали RAM паметите,видеокартата и другите контолери са поставени добре в слотовете си.Ако контактните им пластинки за замърсени ги почистете.

   
© ALLROUNDER