Как да се увеличим скоростта на изключване на Windows

 

Отнема ли твърде много време за да се изключи Windows? Двадесет секунди е досттъчно въз основа на 321заводските настройки. Въпреки това, има и такива, които никога не са доволни и си играят наоколо с регистрите на Windows за да се ускори скоростта на изключване. За да ускорите и бързината на самия компютър се обърнете към нашия компютърен сервиз.

Забележка: Имайте предвид, че модифицирането на системния регистър на вашата машина може да има неблагоприятни последици върху функционирането на вашия компютър. Моля, следвайте инструкциите по-долу много внимателно. 

Стъпка 1

Кликнете 

Start > Run. Type regedit in the Open: натиснете ОК322


Стъпка 2

Щракнете върху HKEY_LOCAL_MACHINE> Система> CurrentControlSet> Control. Намерете WaitToKillServiceTimeout от дясната страна на прозореца

Стъпка 3
Натиснете два пъти върху тази стойност. В прозореца, който се появява, променете данните за стойността на полето от 20000 (което съответства на 20 секунди преди изключване 323
Windows) в 1000 (което съответства на 1 секунда), или всяка друга стойност, която искате. Кликнете върху OK

В случай, че неможете да се справите с задачата или с друг възникнал проблем се обърнете към нашите специалисти за помощ те надеждно ще ви посъветват или ще отсранят възникналия проблем в нашия компютърен сервиз или на желано от вас място.


   
© ALLROUNDER