Резервно копие на информацията (BACK UP)

 

Може да не осъзнавате колко уязвими са данните  или вашите снимки, докато те не се изтрият от вашата машина. За щастие, предотвратяването на неочаквани загуби на данни е лесно, съхраняването на информация е от решаващо значение в множество области. Архивирането на данните гарантира, че няма да изгубите вашите лични документи, снимки и други важни файлове. Следвайте тези съвети  и ще отдъхвате спокойно. Или извикайте някой от специалистите в нашия компютърен сервиз.

Метод на копие

* копиране  информацията на различна част на твърдия диск за съхранение. 1109090

Предимства: ниска или никаква цена
Недостатък: Ако този хард диск се развали и двете копия на данните могат да бъдат загубени.
* Ръчно копиране

* Трансфер на данните в отделен тип медии, като CD / DVD, външен твърд диск, USB флаш памет.
* Предимство: по-голяма сигурност, ако се съхранява отделно
* Недостатъци: Разходите за медиите
* Трябва да копирате ръчно
При проблем с създаването на резервно копие на данните ви ни потърсете в нашия компютърен сервиз.
* Онлайн копие: копия на данни се осигуряват в онлайн складови площи
* ПРЕДИМСТВА: Най-сигурен начин
* Дистанционен достъп
* Може да бъде нагласено да се прави копие периодично
* Недостатък: Обикновено абонаментни разходи

Препоръки за копиране

* Създаване на списък
* Запищете файловете и папките, за да бъдат спасени. Направете резервно копие на най-важните файлове на челно място. 120909090

* Създаване на график * В зависимост колко често променяте информацията, повторението е важно. Потребителите могат да правят резервно копие на важната информация веднъж седмично. Малките предприятия могат да правят това ежедневно. Повечето софтуери могат да бъдат програмирани да правят копие автоматично.

* Проверете копието
* Поставете информацията от устройството за съхранение обратно към компютъра, за да гарантирате, че данните са непокътнати.


Ако имате нужда от помощ за определяне кои варианти са най-добри за вас, специалистите в нашия компютърен сервиз могат да ви помогнат.   
© ALLROUNDER