Как да поправите слота за RAM памет

 

 

 

 Слота за памет е слот,намиращ се в дънната платка на компютъра,където може да поставите Вашата RAM памет.Когато компютърът не може да открие RAM паметта,инсталирана в някой от слотовете,проблемът може да е в самия слот.

1. Уверете се,че проблемът не е в RAM паметта,дали тя не е дефектирала.Изключете компютъра и всички устройства свързани към него и отворете кутията на компютъра.

2. Извадете RAM паметта от слота.Огледайте RAM паметта за някакви видими външни повреди.Почистете RAM паметта с чиста кърпа,за да премахнете натрупалия се прах.По същият начин почистете и самият слот.

3. Поставете обратно RAM паметта в слота,притиснете я плътно с двете ръце,докато влезе плътно в слота.Затворете корпусът на компютъра,свържете кабелите обратно към съответните им слотове и стартирайте компютъра.

4. След включването на компютъра проверете дали сега паметта е разпозната.Ако приемем,че имате две карти с памет,инсталирани на компютъра,проверете дали втората RAM памет се разпознава от компютъра.Отидете на My Computer -> Properties ,за да проверите размера на инсталираната на Вашият компютър RAM памет.

5. Поставете картата с памет в друг слот за памет в дънната платка,за да видите дали ще бъде разпозната.Ако бъде открита,значи другият слот за памет е неизправен.Не инсталирайте друга RAM памет в него,за да се избегне по-нататъшно увреждане.Ако той не бъде открит, картата RAM може да бъде неизправна. Поставете друга карта в слота за RAM.Ако картата RAM е открита, слота е неизправен.


   
© ALLROUNDER